Светлината се ражда от Светлина. Енергия и Материя.

Всяко проявление е холограма (взаимодействие на светлина, честоти) и във всяка нейна част се съдържа информация за цялото, както и обратното – цялото се съдържа във всеки детайл (част) от нея. Така може да се направи извод, че принципите на Вселената и на клетката са едни и същи, тъй като и двете са проявления. Земята …

Светлината се ражда от Светлина. Енергия и Материя. Прочети повече »