zdravedae.com : Нашата ДНК…

Зная, че страстните материалисти тутакси ще скочат и ще рекат, че става дума за бабини девитини. Затова ако сте от тях, просто не четете тази информация, защото в нея ще ви разкажем не просто за думите, а за тяхната същност и здравето. А докато правим това, ще ви въведем и в една нова теория – тази на Когиталността ( от лат.cogito мисля). Но нека да караме подред.
Цялото е ум, светът е ментален; там, където няма нищо, всъщност има мисловност. Всичко е мисловност и информация, енергия, която се разпространява като вълни. Ето това са част от постулатите, които откриваме в Теорията на Когиталността, създадена от Ивомир Димчев. С нея той се опитва да отговори на фундаменталните въпроси за възникването и битието на вселената и човека, като стъпва на последните постижения на квантовата физика, вълновата генетика, биологията и философията. Но да се върнем на думите….
Думите, както и цялата Вселена, са изградени от светлина (вълни с определени дължини и честоти), а техните вибрации се записват върху генетичния ни код.
Как точно влияят на здравето ни? Според Ивомир, ако изходим от идеята, че всичко в нас и около нас е енергия, която непрекъснато се движи, няма мистерия – думите излъчват вибрации, които остават „следи” върху тялото ни. Експериментално е доказано, че при гняв и други силно негативни емоции трептенията са нискочестотни и влизат в резонанс с нашата ДНК, а резултатът е, че тя се стяга като възел. Ако такива негативни емоции, респективно думи и мисли, се повтарят често, обикновено се стига до болестни изменения, подчертава създателят на Теорията на когиталността. Поради честото повтаряне на едни същи негативни модели („светът е лош”, „нищо не зависи от мен”, „нямам време” и т.н.) тази информация буквално се закодира в нас и затова и се случва, обяснява още Димчев. Защото според него и мнозина други учени ние сме това, което мислим. По тази причина Ивомир Димчев съветва да започнем да мислим и говорим позитивно и преди да изречем лоша дума, особено в състояние на афект, първо да стиснем зъби и чак тогава да кажем нещо, като сменим посоката. Когато те питат за нещо, не бързай да даваш отрицателен отговор, съгласи се, кажи, че поне ще помислиш, направи го, съветва модерният когиталист.
Етимологията на думите в българския език е много важна, обръща внимание Ивомир.

звуковите вълни на Думите се отразяват върху нашия генетичен код.

Звуковите вълни на Думите се отразяват върху нашия генетичен код.

„Сбогом“ например се свръзва с раздяла завинаги, но като се замислим за произхода на думата, какво излиза: С-БОГ-ОМ, т.е. изпращам те С БОГ-а и цялото знание ОМ, висшата харамония, която на Изток се изразява със сричката ОМ. Ивомир дава за пример друга българска дума- ЕДИН-Е-НИЕ. “Един” и “Ние” е едно и също, единственото, което ни разделя и ни прави индивидуални, е нашето ЕГО, подчертава той. В О-БИЧ пък се крие символът на омагьосания кръг и заедно със сричката „бич” подсказва, че човешката любов, основана на страстта и притежанието, е несъвършена и носи страдание. И в личен, и в обществен план, особено напоследък, в мислите и думите ни доминира отрицанието, обръща внимание създателят на теорията на когиталносттта. На невидимо енергийно ниво обаче думите и емоциите често ни играят лоша шега, защото когато отричаме яростно нещо, ние всъщност го приемаме също толкова силно, то присъства в мислите ни, създава негативните ни емоции, обяснява Димчев. Да вземем думата ОТ-РЕЧЕНО, нейната по-дълбока етимология идва „от реченото”, т.е от потока на нашата реч, коята съвпада с ДНК. Излиза, че уж отхвърляме нещо на пръв поглед, но всъщност го взимаме от цялото, обръщаме му специално внимание и като го изричаме, го кодираме в себе си на клетъчно ниво“, разяснява Ивомир. Той е категоричен: Словото влияе върху нашата ДНК. Разказва за експеримент, при който се поставя ДНК във вода и в тази среда се „чува”, че тя издава мелодия. Ако обаче я облъчим с ултразвук, реакцията е „тъжна нота”. Ивомир Димчев твърди, че по същия начин звуковите вълни на думите се отразяват върху нашия генетичен код. Ако мислим и говорим позитивно, ние се настройваме – кодираме на тази вълна и нещата сякаш от самосебе си се случват, ако в живота ни доминират негативните помисли и слова, естествената ни защита „се пропуква”, лошото също се „имплантира” в ДНК и я деформира, пояснява Ивомир. Истината е, че няма нищо предопределено. Нашите мисли и думи са енергия , вълни, които привличат подобни енергии и вълни, така че ако успеем да контролираме мислите и думите си, ще привличаме положителните вибрации в своя живот, съветва лекторът. И за да ни стане по-ясно за какво говори, уточнява: за да се научим да караме колело, трябва да тренираме, а като постигнем успех, карането на колело се превърща в удоволствие. Същото е и с материализацията на мечтите- трябва да тренираме мозъка си да влизаме в полето на когиталността, останалато е забава, казва Ивомир.
Теорията на когиталността се основава на последните открития на квантовата физика, вълновата генетика, математиката. Тя променя всеобщото схващане за материалния свят. Интересен е също и принципът на наблюдателя в квантовата физика, който е основоположен елемент в постигането на знание изобщо. В квантовата физика, именно наблюдателят като субект катализира действието, влизайки във взаимодействие с обектите на наблюдение. Без наблюдател няма и знание. Без субект не съществува и обекта. Ако няма наблюдател, нищо няма да се случва, просто защото няма да има субект, който да удостовери съществуването на обекта.
Всичко, което виждаме, е светлина, енергия, вълни, полета, проявени като холограми, всичко произтича от един космически разум, в който се съдържа цялото божествено знание. А ние сме част от това знание, затова и знанието е вътре в нас, но за да го постигнем, трябва да положим усилия. Именно това е нашата мисия на Земята, защото смърт няма, а само преминаване от холограмно към чисто енергийно ниво. Това са само някои от постулатите на Теорията на когиталността. Те ни дават възможност да излезем извън рамките на стандартната логика, която твърде често ни води към погрешни заключения.
В книгата The Black book Ивомир Димчев излага подробно своите схващания, уточняваме за всички, които се интересуват от темата. Тази година авторът кандидатства за Нобелова награда с тази творба.

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top