Всяка реалност е уникална и неповторима… вероятност!

Енергията е движение, трептене, вибрация, която може да означава също така и температура, дължина на вълната, информация, електромагнетизъм, светлина, гравитация и т.н. Когато липсва движение, енергията е информационен потенциал, събран в… Нищото. Това Нищо от една страна е цялото знание като вероятност и възможност. А от друга страна е само непроявен, несъществуващ потенциал, информационно поле в покой. При това в Нищото тази безкрайно малка „точка” на покой и липса на движение времето тече с безкрайна скорост (всичко се „случва” в мига „тук и сега”), а пространството изчезва и потъва в празнотата на Нищото

Този несъществуващ енерго-информационен потенциал съдържа в себе си всички възможни вариации на всички възможни вероятности от уравнения, които биха могли да бъдат създадени или да бъдат проявени.

За да се изследва всяко едно от тези уравнения, тоест което и да е незнание, е необходимо в този честотен потенциал да се предизвика движение. То затваря в дадени честотни граници определено количество информация, и така функционира като индивидуална, специфична и уникална закономерност, уравнение, функция. Това е един аспект, един тон или едно уравнение от безкрайните възможни вероятностни уравнения в Цялото.

Всеки нов диапазон, всяка различна уникална вибрация е друго уравнение, което позволява друга възможна вероятност.

Така всяко ограничение е и съответното уравнение. А съвкупността от всички уравнения дава възможност да се осъществи физическо преживяване – илюзия за материален свят. Всяка съвкупност от уравнения позволява използването на нови възможности за развиване на идеята за кратковременна заобикаляща реалност. А всеки избор е нова вариация и ново решение за сътворяване на следваща действителност. Така всяко уравнение, всяка функция на тази енергия, притежава своя личностна холограма (индивидуално ограничение). По същия начин притежава и личностна индивидуална заобикаляща го околна среда. Системата на проявлението е затворена в индивидуалното поле на честотния диапазон, който предварително е избран (от същото това проявление или ограничение).

(следва продължение)

Статията е вдъхновена от книгите на енциклопедия Когиталност и задълбоченото приложение в Онлайн Академия Когиталност. Прочитането на текста 9 пъти води до неговото осъзнаване, усвояване и предизвикателство към приложение!

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top