Изборът. Всеки Е източник…

Теория от Когиталността доказва, че всеки е Източник. Така той се превръща във възможностите, потенциала и силата, способна да съ-твори и пре-твори този потенциал. Всяко проявление е и винаги ще е и Пътят, и Източникът, и Животът. В този план всеки сам твори себе си, собствената си реалност и е тук, за да я претворява. Така изпълняваме собствените си избори. Какъвто е изборът – такъв е резултатът (каквото посееш, това ще пожънеш). Нещата са такива както в локален, така и в глобален план, защото всичко е холограма – частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Неслучайно Вселенският закон (8ми принцип на когиталността/ живота) гласи, че…

Стремежът към… каквото и да е, се проявява едновременно със своята противоположност (на същото това каквото и да е и на същия този стремеж) и единствено фокусът (върху някоя от противоположностите) определя характера на резултата. Ако няма фокус, всичко остава възможно (нищо не се случва).

Така собствените ни избори предопределят резултатите. Например, ако ние негодуваме от света, който сме създали, се проявяваме като негодуващите в света. Ако ние избираме страданието и болката, за да ги изпитаме, проявяваме себе си като страдащите и боледуващите. Ако изберем другата противоположност – радостта и вдъхновението – като проявление ще бъдем радостни и вдъхновени от всичко, което съществува около нас. В този план всеки сам развива и избира доколко (в какви граници) да изгради собствения си потенциал на Източник като възможности на Проявлението, на Творението, на Живота. Само проявлението може да направи избор, който да бъде реализиран като резултат. А Източникът е потенциалът, енергията, която прави възможен този избор. Това е като при водата – тя сама по себе си е потенциал. Избирайки да добавите към нея сол, картофи и фиде, тя се превръща в солена супа. Но ако добавите към нея захар и плодове, потенциалът вода се проявява като компот. И вие сте този, който избира…

Развиване на себе си като Източник: Изборът и претворяването

Знаем колко е трудно, когато си се потопил в избора на собствената си мизерия, да излезеш оттам. Изглежда точно като случая на барон Мюнхаузен, който е нужно да се хване за косата и да се извади от блатото. А всъщност е просто въпрос да се избере щастието, посоката навън, посоката на пълна отдаденост… Това е посоката и на Източника, който всъщност сме. И така стигаме до резултата:

  1. Посока на самоунищожение (посока навътре, срещу Източника): Избирайки посоката да обслужваме, да изучаваме себе си, да постигаме целите си, да „даваме“ всичко за семействата си (т.е. отново да обслужваме себе си), ние сме срещу самите себе си като Потенциал, Енергия и Източник. Това означава, че докато търсим варианти само ние да сме добре, само семействата ни да са добре и не ни интересува реалността като наше собствено творение, ние с целия си потенциал вървим срещу себе си, докато се самоунищожим. И тогава играта започва наново…
  2. Посока на разгръщане и отдаденост (посока навън, към Цялото): Изборът на промяната, претворяването и постоянното регулиране на действителността с пълна отдаденост е посока, която съвпада с тази на Източника, т.е. ние работим със себе си и за себе си, като се отдаваме на всичко друго, освен на себе си. Така сме Себе си. И тогава чудесата се случват.

Избор: Отдаденост или Самоунищожение?

Ако някой е избрал да страда, помагайки му, нарушаваме свободната му воля като право на избор на проявлението. Ако някой е избрал да е щастлив, пречейки му, нарушаваме свободната му воля на творец. Всеки има право да има право и всеки сам е създател на собствената си реалност. Теория от Когиталността показва тези принципи и всеки сам избира дали да ги следва или не. В това е неговият талант като проявление. Този талант е съответният избор – „как да се самоунищожа/ самонакажа/ боледувам/ да се почувствам като жертва…“ или „как да сътворя реалност, в която хиляди да бъдат щастливи“. Всеки има правото и проявява този талант, без оглед на това каква е посоката. Така никой не може да бъде гуру, авторитет, месия и т.н. Всеки един от нас Е това.

Всеки е индивидуален и уникален и има правото да прояви таланта си. Всеки е и Пътят, и Източникът, и Животът. Остава да направим избора – индивидуален и уникален. С този избор Силата (Потенциалът) е винаги с вас…

Ключове по посоката на избора:

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top