теория от когиталността

Теория от Когиталността – приказка за Всичко, което Е! (част 3/3)

В част 1 и част 2 на тази неповторима приказка си припомнихме началото и основата на Теория от Когиталността. Стигнахме до залата с огледалата, в която всеки се намира сам сред своите отражения.

А сега… нека влезем заедно в тази приказка! Да влезем в тази великолепна зала, обкръжени отвсякъде с огледала – всяко с различно отражение, представляващо отделно лице. Лице, което добре познавате в този живот. И това същество, което представлява всеки от тях, от приятели и роднини, отразено в огледалото… вие започвате да усещате. Да усещате по начин, като че огледалото отразява собствения ви образ. Може би с малко изменение и различие, с малко изкривяване, поради различната вибрационна честота на всяко огледало.

Но това сте все вие – с различни дегизировки – с различни черти на лицето, полови или расови белези… Но отраженията са вашите – на мисловността, която сте! Вие сте нереално отражение, но в същото време, всички тези отражения сте вие, дори като произход! Буквално сте съставени от една и съща когитална нулева частица. Така че вие сте едно – във физически и вибрационен смисъл на мисловността. Приемете всичко това, огледайте всяко отражение на всички, които познавате. Започнете да осмисляте и осъзнавате информацията, която тези различни отражения ви дават, отразяват към вас, която извличате от тях. Отраженията са реални същества, преживяват същите успоредни реалности спрямо вас и хората, които те познават в своя живот. Цялата тази мрежа от светлинни линии и енергия е като паяжина, която свързва отраженията с вас и вас с всяко едно от тях. Това е “матрицата” на вашия живот.

Сега добавете към тези образи отраженията на миналите и бъдещи животи, с които може да сте свързани. Почувствайте и тях, и мрежата, която ви свързва. Това не е нужно да е по някакъв специфичен начин. Образите може и да се променят.

Позволете на промените да настъпят, защото това е преминаването през успоредни реалности – преживявате време-пространството и промяната.

Миналите и бъдещи животи също са едновременно във вас и извличате непрекъснато информация от там. Свикнали с тази перспектива, да живеете чрез тези усещания на отражения и време-пространствена рамка, обърнете внимание, че минало и бъдеще също имат отражения и ги преживяват като самите себе си. Докато вие изследвате своето минало и бъдеще, те също изследват това, което считат за минало и бъдеще…

Така се разгръщат измеренията на паралелни реалности в множество посоки, по много начини, в многообразие от честоти. Мрежа от светлинни усещания и връзки – едно светлинно цвете на живота. И докато усещате себе си и отраженията, както и връзките от минали и бъдещи животи, започвате да се докосвате до това, което пък те считат за минали и бъдещи животи, които съществуват едновременно с техния.

Приемете идеята, че има безкраен брой реалности с версии на Земята, както и безкраен брой такива с вероятности на самите вас. Те всички преживяват безкраен брой отражения на хора, които познават в успоредни реалности. Съществуват и безкраен брой паралелни реалности на тяхното минало и бъдеще. По този начин се разгръщате в множество измерения и вектори на енергийно-информационната мрежа, което увеличава способността ви да извличате информация по свръхпроводим начин. Това е глобалност, която ви служи в зависимост от нуждите на собственото ви въображение, чрез вибрациите на вашите емоции, чрез логиката и тялото, чрез намерението и поведението ви. Цялата тази информация е на ваше разположение.

В същото време отражението също преживява себе си в центъра на тази безкрайна мрежа от многомерно присъствие и усещане на паралелни реалности. Докато изследвате и позволявате на тази вибрация да попие и кристализира вътре във вас, в електромагнитния модел на вашето проявление и в моделите на физическата реалност, вие сте и динамичната вибрационна енергия на други реалности. Други сфери на съществуване и цивилизации, които дори и непознати, се съдържат във вас. Осъзнавате, че в тези паралелни реалности всеки и всичко има свое разбиране за време. Има и собствени вариации и версии в тези реалности.

И всичко се случва едновременно. То се разпростира в измеренията на когиталността, до „Всичко, което Е!”.

Всеки елемент и детайл, всеки вариант или звук, всеки цвят, форма и размер, са източници на информация и енергия за вас. Докато изследвате темата, която сте избрали в настоящия си живот (това е вашата мисия, карма, съдба), цялата тази информация е достъпна на всички нива – физическо, умствено и емоционално – до равнището на самата вибрация, до нивото на самата чиста мисловност, до… „всичко, което Е”. Преживяването на всички реалности става едновременно и вие сте себе си във всички паралелни реалности. Минало, настояще и бъдеще е в едновремието Тук и Сега.

В това Един-Е-Ние с Цялото знаете, че представлявате себе си, всички реалности и всеки отделен индивид, който е себе си и своите отражения. И когато осъзнаете всички свои версии в успоредни реалности, протичащи сега, достигате до Всичко, което Е. Стигате до когиталността, която преживява себе си като всички възможни успоредни реалности. Тогава направо знаете, че вие сте Всичко, което Е,… че вие сте своето индивидуално Всичко, което е, което е всъщност Цялото, Когиталността…

Вие ставате паралелните реалности, защото тя – когиталността, бива преживявана от всеки по същия начин, по който вие го преживявате сега. Всеки, свързал се с идеята за Всичко, което е, и преживял себе си като Всичко, което Е, ще е и Себе си, и Цялото в едновремие. По този начин Всичко, което Е, също има свои версии в паралелни реалности, и Всичко, което Е, има своя по-голяма мрежа от отражения “Всичко, което Е”, преживяващи всички възможни вероятности на „Всичко, което е”…

И така до безкрай – отвъд способността на разбиране, всички отражения на „Всичко, което е” се сливат в Едно.

Това цяло, тази когитална глобалност, макар че съдържа всички възможни успоредни реалности, не познава нито една от тях, не осъзнава нищо. И Сътворението бива рестартирано. Така отново, в движението и покоя на безкрайността, експлодира незнанието в знание, което предизвиква проявление на всичко съществуващо във всички версии на успоредни реалности на всички нива на Всичко, което Е! И всичко разпознава себе си като Цялото, като Когиталността, от която и в която е, която самото то Е…

Статията е вдъхновена от:

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top