посока

За смисъла на Живота – част I : Посока навътре

Очевидно е, че като холограми* ние преживяваме себе си в един дуален свят. Оказваме се в преливането на полярностите на този свят – онова, което мислим, и онова, което правим. В тази дуалност сме „изключили“ третия елемент на триединството – изборът, който се явява посока, чрез която променяме света си по съответния начин. Забравили този трети елемент, изпадаме в парадокса на полярностите. От една страна сме ги приели като контриращи се позиции, а от друга разбираме, че тези полярности са илюзорни. Те са една и съща вълна, движеща са едновременно и в едната, и в противоположната посока.

Тогава единствено фокусът определя характера на получения резултат. Но точно фокусът е и посока. Така, без да съзнаваме, без да го мислим, без да се съобразяваме, ние избираме определен (лесен) модел на посока, докато се сблъскаме с неговата противоположност.

Насочени към себе си (посока навътре), в един момент се сблъскваме с това, че не сме САМИ в този свят.

Да разгледаме по подробно този вариант:

Направили сме избор посока навътре. Тогава едновременното ни движение, направление с въртене наляво и въртене надясно в схемата с отговорностите (виж картинката)** реализира нещата по следния начин: При въртене наляво мисъл, решение и действие се явяват заявка към Източника за трансмутиране на цялата решетка на реалността и Проявлението, така че ние да имаме повече, да притежаваме повече и да можем повече. Това е заявката към Източника. Проявление, решетка на реалността и егрегор като изпълнител в глобален план приемат и изпълняват тази заявка и по този начин се реализира решетка на реалността „Имай повече – притежавай повече!“.

Проявлението изпълнява точно тази задача, при което всички елементи в тази глобална холограмна система, наречена Земя, започват да искат да имат повече и да притежават повече.

Така се стига до втора „редакция“ на заявката „Разделяй и владей!“, защото при първата всички искат да имат повече и да притежават повече, което води до конфликти и сблъсък. Проявлението приема и извършва тази редакция, вследствие на което се стига до трета редакция – „Контролирай, лъжи, вселявай страх, манипулирай…, за да притежаваш повече и да съумееш да го съхраниш (владееш).“ При въртене надясно общото мислене „Притежавай повече“, „Разделяй и владей“, Прави всичко, за да постигнеш това…“ сформира егрегор*** (ментално поле, мембрана), който оформя колективни договорености между отделните елементи, основани на „принципите“ за задържане, затваряне, защита и ограничение.

Тогава всяка холограма, проявена на планетата Земя, за да съществува на нея, е редно да приеме правилата на този егрегор.

В противен случай ще е неадаптивна към околната среда. Егрегорът, създал дадена тема в единената лична глобална отговорност (ЕЛГО), е триединно обвързан с Проявлението и решетката на реалността. По този начин всички закони и идеи в тази решетка на реалността е редно да бъдат съобразени, хармонизирани, напаснати към тази тема. За да може да се случи това, Проявлението дава обратна връзка на Източника, чрез която да се трансмутира съществуващата холограмна структура. Трансмутацията се случва по такъв начин, че да е възможно изпълнението на самата тема.

Тогава пред холограмата се появяват хора, факти и събития, които да я подпомогнат в този избор. Тогава е нормално холограмата да среща и да си взаимодейства с други елементи, които имат желание да притежават, готови са да разделят, за да владеят, да манипулират и лъжат в името на това да притежават повече. Така се формира паралелна реалност с конфликти, войни, конспирации и ограничения. Ако тази заявка не се промени, цикълът и в едната и в другата посока се повтаря.

посока

Извод за Смисъла на Живота при вариант Посока навътре

Смисълът на Живота е в това да създаваме реалността, да я наблюдаваме, като я преживяваме, и да внасяме промени в тази реалност. По този начин се превръщаме в неосъзнати творци, които имат и притежават във все по-ограничен диапазон от възможности.

Познат ли ви изглежда този вариант на съществуване на света? Съгласни и съгласувани ли сте с него? А има ли други варианти и готови ли сте да ги изградите? За един смисъл на Живота с посока навън…?


* Обясненията и процесите, представящи материята като холограми (триизмерни илюзорни образи), са представени подробно в книгите от поредицата енциклопедия Когиталност.

** Процесът на триединството “Лична индивидуална отговорност – Единена Лична Глобална отговорност – Трансмутация” е описан подробно в книгата Ти-Проявлението (част 2 от енклопедия Когиталност).

*** егрегор – наблюдател, пазител – енергия, произведена от желанията на много хора, насочена към една обща цел. Когато една група от хора мислят в една посока се образува защитно поле – егрегор. От гледна точка на психологията егрегор е „атмосферата“ и „личността“, която се развива сред групи от хора, независимо от всеки един от членовете. В езотериката егрегор се
разглежда като общият отпечатък (решетка, матрица), който пасва на определена група. Подробният процес на създаване, функции и смисъл на егрегора (известен също като колективно несъзнавано, ноосфера, йоносфера и др.) е описан в книгите Ти-Източникът и Ти-Проявлението.

Източници:

енциклопедия Когиталност: книга 2: Ти-Проявлението

Академия Когиталност – онлайн самообучение за Всичко, което Е!

3 мнения за “За смисъла на Живота – част I : Посока навътре”

  1. Анастас

    Описаното състояние, само по себе си се преживява като част от други състояния в непрекъснат поток на преливане. Да искаме да останем само в него и да го притежаваме е все едно да искаме да спрем. Ама то всичко е в движение. И трябва да го отдадем за преминем в друго състояние по естествения път в посока навън. Всяко задържане в което и да е състояние от 3,… ( пътя, източника, живота) е в противоречие на света който сами творим. И само ако допълваме за да уравновесим и противопоставяме като се отречем ги преодоляваме. Наскоро ми бе показано по категоричен начин, че се намирам в едно от тези състояния и вече ме ограничава, защото го задържам.
    На семинара, който беше безплатен, ни струваше много, защото всеки бе преобразен 😀. Там ми бе показано и аз разбрах по категоричен начин и другите две състояния и как еволюцията на всяко състояние те ограничава. Показано ми беше и частичното състояние на неопределеност, както и възможностите да се преобърнем, за да излезем от тях. Поклон! Благодаря

  2. Всяка сентенция трябва сама по себе си да представлява отговор едновременно в синтез на двата главни въпроса: 1.”Какво се случва”; 2.”Какъв е проблемът.” Пример за осъществяване Е – изказаното: “Познай другите, за да познаеш себе си ! Имай посока – пълна отдаденост към ВСИЧКО, КОЕТО Е ! ЕДИНЯВАЙ И ДАВАЙ !

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top