смисъла

За смисъла на Живота – част II : Посока навън

В предишната част за смисъла на живота с посока навътре (към и за себе си) видяхме как изглежда една подобна посока. Тя е изградена върху разделянето, притежанието и задържането в едни и същи граници. Сега нека разгледаме и другата алтернатива – светът в смисъла на пълна отдаденост към, на и за Всичко, което Е!

При посока навън взаимодействието с околната среда е леко, преливащо и ефирно. Причината за това е, че се осъзнава, че даден избор е направен за Всичко останало извън даващия. В кръговрата на това отдаване нещата се завръщат към даващия и той отново има възможността и способностите да се отдава. При тази ситуация движението на потенциала не среща съпротиви и поради тази причина индивидът се чувства винаги щастлив. Създадените от такива индивиди „мембрани“ (егрегори) определят една паралелна реалност, в която всички са щастливи.

Направили сме избор посока навън!

смисъла

Тогава едновременното ни движение, направление с въртене наляво и въртене надясно в схемата с отговорностите реализира нещата по различен начин. При въртене наляво мисъл, решение и действие се явяват заявка към Източника за трансмутиране на цялата решетка на реалността и Проявлението. При това така, че светът ни да стане благодарен и отдаден. Това е заявката към Източника. Проявление, решетка на реалността и егрегор като изпълнител в глобален план приемат и изпълняват тази заявка. По този начин се реализира решетка на реалността, базирана на благодарност и отдаденост.

При въртене надясно общото мислене за щастие, благодарност и отдаденост сформира егрегор (ментално поле, мембрана), който оформя колективни договорености между отделните елементи, основани на благодарност и отдаденост. Тогава всяка холограма, проявена на планетата Земя, за да се прояви като такава, е редно да приеме правилата на този егрегор. В противен случай ще е неадаптивна към тази планета. Егрегорът, създал дадена тема в единената лична глобална отговорност, е триединно обвързан с Проявлението и решетката на реалността.

За смисъла на Живота, реализиран чрез избор!

По този начин всички закони и идеи в тази решетка на реалността е редно да бъдат съобразени, хармонизирани, напаснати към тази тема. За да може да се случи това, Проявлението дава обратна връзка на Източника, чрез която да се трансмутира съществуващата холограмна структура по такъв начин, че да е възможно изпълнението на самата тема. Тогава пред холограмата се появяват хора, факти и събития, които да я подпомогнат в този избор. Тъй като този избор е пълна отдаденост навън, търсене и опознаване на нови вероятности за реализиране на благодарност и щастие, Източникът трансмутира във всяка холограма все повече и повече възможности за по-всеобхватно, нестандартно и единено (с Цялото) търсене в тази посока.

Тогава човек започва да разбира и да си говори с цветята, животните, камъните; да преживява все повече паралелности на съществуване; да не боледува, за да развива потенциала си в тази посока; все по-всеобхватно да може да разглежда своето преживяване като свързаност с Всичко, което Е. С тази посока липсва ограничението, а се преживява вдъхновението на това да твориш решетката на реалността в един-е-ние с Източника и Проявлението. Сливаш се с Всичко, което Е. За да преживееш Себе си…

Извод за смисъла

Смисълът на Живота е в това да създаваме реалността, да я наблюдаваме, като я преживяваме, и да внасяме промени в тази реалност, като по този начин се превръщаме в осъзнати Творци с необятни възможности.

Източници:

енциклопедия Когиталност: книга 2: Ти-Проявлението

Академия Когиталност – онлайн самообучение за Всичко, което Е!

1 мнение за “За смисъла на Живота – част II : Посока навън”

  1. Pingback: Упражнение: Плазмената топка • Академия Когиталност

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top