22-23-24 октомври 2021 | гр. ВАРНА - хотел Черно Море - семинар Когиталност

семинар Когиталност Варна

22-23-24 октомври 2021 | гр. ВАРНА | 9:00-18:00 ч.

семинар Когиталност - Всичко, което Е!

Това е поредният, но и както винаги уникален и различен тридневен семинар Когиталност Варна – взаимодействие, което трансформира завинаги гледната точка! 

Всеки семинар Когиталност е взаимодействие, което се случва по време на самото събитие – уникално, индивидуално, неповторимо. Поради това винаги поставянето на програма е относителна задача, защото Когиталност е теория и практика, базирана и развита върху принципите на Вселената, върху научните открития, върху древните знания и върху разбирането, че Всеки Е Източник!
***
Като принцип всеки от трите дни на семинара е организиран в 5 части, обособени по 90 мин., с 15 мин. почивка между тях и обедна почивка 45 мин. В същото време събитието се развива спрямо търсенията и желанията на участниците, поради което са възможни локални промени във времетраенето и различните елементи като съдържание. Програмата не следва строга последователност, а е в зависимост от групата, нейните интереси и въпроси, като се следват основни опорни точки.

семинар когиталност

Начини на плащане

1. Лично при организатора Мими Петрова – 0879176870
2. По банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, клон София
IBAN: BG54FINV915010BGN0QREP
МИТОШКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
основание: семинар Варна

Ден 1

Открития и парадокси на съществуването – научни доказателства и факти за това, че светът е енергия

А) Материята е енергия, светът като творение на мисловността – принципи, научни доказателства и логически връзки в подкрепа на това твърдение:
– забравеният етер – преоткритата таблица на химичните елементи
– свързаност между частиците – теорема на Бел – всичко във Вселената е в неразривна връзка помежду си
– енергия и информация – експеримент на Масаки Сано – доказаната взаимозаменяемост между енергия и информация
– мисленето като основа на съществуването – Рене Декарт – Мисленето е съществуване и съществуването е мислене.
– поява на светлина от Нищото – експеримент на институт Чалмърс- странична сила на светлината – експеримент на Хонг Танг – причина за дуалността в света
– исторически факти и документи за светлината, енергията и поява на материята: Евангелие на Тома, Изумрудените скрижали, Принципи на Хермес, Глаголица

Б) Парадокси на съществуването:
– парадоксът на близнаците – отправна точка и крайъгълен камък за разбиране на пространството и времето
– Нищо, нулева точка и материя – самоопределянето и безкрайният кръговрат на съществуването
– Дуалността „покой-движение“ – елемент от кръговрата на парадоксите
– „противоречието“ един елемент – две състояния

 

Единение на картината между всички парченца от пъзела и разкриване на връзките между тях

А) Триединството между Нищо, Нулева точка (проявление) и нейните две полярности (дуален свят)
Б) Модел на движение на енергията – бутилка на Клайн; принципи на трансформираната енергия
В) Поява на холограма – интерференция и дифракция; дифракционна решетка и формиране на индивидуална холограма и паралелна реалност.
Г) Дифракционна решетка и филтрации. Вакуумни флуктуации и засмукване на потенциала. Акт на мислене, хиперсфера и 9те честоти на Проявлението.
Д) Ограничението на Потенциала – основа за безкрайно творене.

 

Проявление на материята

А) Триединството Трансмутация – Единена лична глобална отговорност – Лична индивидуална отговорност – безкраен кръговрат и взаимовръзка между холограма, Проявление и Източник.
Б) Едновремието Тук и Сега. Причини за разтегляне на пространството (Хонг Танг). Принципи и правила за наличието на холограмна паралелна реалност, на холограмен свят.
В) Херметични принципи за съществуването на Живота. Глаголицата – код на възможностите.
Г) Опознаването на „Закона, който не е познат“ – Вселенският закон.

 

Холограмата – избраното ограничение на безкрайния Потенциал

А) Причини за преживяване на отделеност – защита, емоции, филтрации, зона на комфорт
Б) Честотите – основа и първопричина за проява и съществуване – поява на формата (холограма)
В) Атомът – характеристики и свойства. Експеримент на Антон Цайлингер. Материята като енергия.
Г) Електронът – облак от вероятности (потенциал). Ядрото – концентрирана енергия на избора. Протонът – избраната реализирана вероятност.

семинар когиталност варна

Ден 2

Протонни полета (жизнена енергия, рейки, ефект на кухите структури

А) Митохондриите – енергийна централа за протонни полета и превръщане на Потенциала на Източника във възможности на холограмата.
– огледала на Козирев – обяснение и принцип на действие. Навлизане в едновремието. Осъзнаване на различните холограми като единна същност, наречена Източник.
– кухи структури – откритието на В. Гребенников и неговите приложения
– Универсална енергия, рейки, чи, ци, прана, мана… – жизнената енергия – творец и консуматор на потенциала Себе си
– практически приложения.

Б) Причини за нарушаване на потока от енергия:
– филтри, ограничения, самозалъгване, неизвестност.
– страхът – що е то?
– мързелът – огромната работа за самозаблуждение.
– илюзията на полярностите.
– фракталната същност на желанието да бъда „добър“
– изследване на негативните (непознати, неосъзнати) процеси, събития и взаимодействия.
– придаденото значение – фактор при реализиране и възприемане на реалността

В) Разгръщане на ограничението за получаване на информация.
– характеристики на синхронизацията за разгръщане:
• ограничение (Его)
• кухи структури и засмукване на енергията на Потенциала през гръбначния стълб (Кундалини)
• придаденото значение при взаимодействие с околната среда – енергиен вентил (чакра) за регулиране на енергията през гръбначния стълб
• епифизата – портал към разгръщане на Потенциала и регулатор на филтрацията. Мозъчната структура „клауструм“ – ключ към филтрите.
• енергията като самозахранващ се вечен двигател (перпетуум мобиле) за реализиране и творене на Всичко, което Е!

Г) Варианти за разгръщане на Потенциала и навлизане в енерго-информационния потенциал (отваряне на трето око):
• Регресия
• Прогресия
• Навлизане в други паралелни реалности
• Сънища
• Интиуция
• Ченълинг
• Медитация

 

Практическо приложение: Медитация

Медитацията е разгръщането на ограничението до безкрайния Източник – честотен портал към Себе си. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни или починали личности и други.
Важно: Медитациите се изпълняват съобразно настройките на участниците в семинара и тяхното търсене:
– Медитация за преоткриване на паралелни реалности – създаване на честотен портал с Атлантида и разгръщане до безкрайността
– Медитация за осъществяване на контакт с други същности – арктуриански честоти за връзка с Всичко, което Е!
– Медитация чрез състояние „болъгар“ за връзка с индивидуалната уникалност през вековете – гърлено пеене и Многая лета
– Медитация за връзка с деветте изначални честоти и вселенския език сензар – гърлено-вибрационно пресъздаване на глаголицата
– Медитация с честоти от Царичина – портал към други Вселени

семинар когиталност варна

Ден 3

Кръговрат между протонно поле и Потенциал на Източника – творене и отразяване на света в едновремие. Индивидуална паралелна реалност.

А) Честотни портали и взаимодействия между индивидуалните реалности на всички холограми.
– Филтрациите – механизми за адаптация и/или защита.

Б) Смисълът на съществуването
– избор на посока навън
– избор на посока навътре
В) Триединството Мисъл – Решение – Действие – реализация на избора

 

Практическо приложение: Сънища

Сънищата – портал към „съветите“ на Източника (информация за адаптация и успешно развитие на холограмата в околната среда – индивидуалната паралелна реалност).
– Механизъм за запомняне на сънищата.
– Символите в сънищата – речник.
– Тълкуване.

 

Паралелни реалности

А) Хиперсферата – същност и причини за проявяването й. Разтегляне на Нищото като пространствено-времеви континуум чрез хиперсфера. Поява на дуалността.
Б) Връзка между периметър и диаметър на хиперсферата – числото Пи. Аналогична връзка между енергия и честота. Числата на Фибоначи – спираловидното разгръщане на Потенциала.
В) Вихрова математика. Числата – вихрови потоци на енергията на Потенциала. Нумерологията и ДНК като резултат от вихровите потоци.
Г) Затваряне на кръговрата на триединната енергия – всеки Е и Пътят, и Източникът, и Животът, в едновремие със Силата, която ги допълва и им се противопоставя…
ИЗБОРЪТ: Творец на възможности или Творец на защити

 

Практическо приложение: Регресия и Прогресия. Паралелни реалности.

– Навлизане в паралелна реалност. Липса на минало и бъдеще. Едновремие на съществуването. Избор-Решение-Действие – основа за промяна на паралелната реалност. Логическа свързаност и обяснение за творене и промяна на реалността.
– Преживяване на прогресия или регресия по време на семинара. Насоки от информационното поле на Източника чрез преживяване на минали или бъдещи виртуални (вероятностни) състояния с цел подобряване или промяна на самия Избор Тук и Сега.

 

Единение на всички парченца от пъзела: семинар Когиталност – Всичко, което Е!

Обобщение на семинара и финално преливане на връзките между всички парченца от пъзела.

Със самообучението Академия Когиталност всеки получава ежедневен достъп до: водени медитации, упражнения, честотно звуколечение, библиотека с над 100 заглавия; видеотека с повече от 100 видео материала; онлайн видео лекции; речник с термини; радио-релакс; статии и обяснения…  както и ежедневни имейл съобщения, разгръщащи и възвръщащи възможностите ти на Творец – към, на и за  Всичко, което Е!

Shopping Cart
Scroll to Top