РЕГРЕСИЯ & ПРОГРЕСИЯ

Теория от Когиталността доказва, че „преражданията“ съществуват и са напълно закономерно явление в когиталността. Временната памет (ВП) е информацията, която притежава в настоящия момент една холограма. Тя е резултат от натрупана опитност на същата тази холограма, когато е потопена в определена среда. Цялата информация е постоянна памет (ПП), несъзнаваното, Акашови записи и т.н., което тук наричаме информационно поле (енергия), нулева точка, или когиталност…

Колкото по-малко е участието на ВП (логиката), толкова по-активно е подаването на информацията от когиталността (по-малко са филтриращите решетки, изградени от Егото). И тя информация може да бъде „прочетена”. В това се състои принципът на действие на Футуро- Ретроспективната Методика – ФРМ (по-известна като регресия). Когато се ограничи действието на логиката, падат филтрите за подадената информация от когиталността…

Принципът е следният: Първоначално се задават параметри (на логическо ниво) на търсения проблем или отговор (например причината за страх, който няма логическо обяснение или как е приключило дадено прераждане). След това се ограничават филтрите на логиката, без организмът да е в състояние на сън. С други думи, тялото е максимално отпуснато, със забавен пулс, ритмично и успокоено дишане – точно както при сън, но човекът не спи. Слухът регистрира всеки шум в помещението или извън него, сетивата са притъпени, но напълно изключено е само физическото зрение, защото очите са затворени. По време на регресия участника не губи ориентация къде е и какво прави, но концентрира вниманието си към вътрешните усещания и преживявания. В това състояние спокойно се наблюдава подаваната от ПП (постоянна памет, или когиталност) информация, оформена като реални филмови кадри. За провеждането на подобен сеанс са необходими няколко етапа:

1. Определяне на проблема: Този етап е разговор, необходим, за да се дефинира конкретният проблем – може да се търси причина за проява на страх, който не е бил определен с познати психологически или терапевтични схеми. Възможно е да желаете определени отговори (например какви сте били в предишни холограмни проявления) и т.н.

2. Симптоми на състоянието и инициирането им: Някои от основните физически реакции при наличие на страхов проблем са: сърцебиене, повишаване на кръвното налягане, стягане на мускулите, изострена чувствителност, разширени зеници, изпотяване.
Необходимо е да се представи и обясни какво се случва, когато е налично стресовото състояние. Как се усеща – като „буца в гърлото“, „свиване на стомаха“, кои мускули се напрягат и т.н. За да е осезателно всичко това, проблемната ситуация може да се „визуализира“. Подробно се описва всичко – детайлите са важни. Когато се навлезе в състояние, е необходимо да се знае какво да се търси и наблюдава като реакция. Не се мисли за самите картини – дали са верни или не. Те просто се наблюдават и разказват.

3. Деветстепенен преход към информация от когиталността: на схемата са представени графично девет точки. Стъпките са плавен преход за намаляване на логиката за сметка на увеличаване информацията от когиталността. Кръгчетата, с които са отбелязани ВП и ПП, изобразяват количеството информационна енергия, която ползваме при осъществяване на процеса.
стъпка 1 – най-яркият спомен от живота ви, който помните най-добре.
стъпка 2 – най-далечният спомен от детството – на границата на възстановяването на спомените.
стъпка 3 – спомен от периода, в който сте били шестмесечно бебе.
стъпка 4 – спомен от периода като четиримесечно бебе.
стъпка 5 – спомен от периода като двумесечно бебе.
стъпка 6 – спомен като ембрион.
стъпка 7 и 8 – смаляване до елиминиране на усещането за материалност.
стъпка 9 – картини (кадри) от когиталността, даващи информация за конкретен въпрос; няма символика.

regresia-new-288x3004. Достигане до резултат (изход): Точното „обрисуване“ на събитията и усещанията е необходимо, за да е правилно насочването в конкретния момент, който е в основата на търсения проблем. При регресия картините от миналото са свързани с ключов момент (може да е наблюдаването на „собствената физическата смърт“). В ПП съществува такава информация. В някои случаи тези моменти могат да са бавни и продължителни. Ролята на водещия е да ги оцени и да „придвижи“ пациента напред във времето, като по този начин ускорява и самия процес. Желателно е точно преди „края“ (леталния изход) да се възприеме и анализира обстановката, онова, което участващият вижда и чувства, да се обърне внимание на детайлите. За терапевтирания изображенията са много ярки, изключително живи и реални. Дълбоката концентрация върху тези картини и вътрешните усещания и преживявания от своя страна го „изключват“ от емоционални влияния – той е само наблюдател. Затова в момента на леталния изход се изпитва не ужас, а облекчение, свобода.
Най- голямата грешка е участващият да си зададе въпрос дали нещо е наистина такова, каквото го вижда, или не. Така той пренася концентрацията си върху логиката, а не върху картините от когиталността. Това активира защитните решетки на Егото и те блокират информацията.

5. Връщане в състояние „тук, сега” и анализ: След като отвори очите си, преминалият регресия се „връща“ в regresiaсъстояние на активна логика. Нужно е известно време, за да стигне до осъзнаване, че това е информация от миналото/бъдещето, която в момента „тук и сега“ вече няма значение. Уникалността на този метод е в това, че независимо дали са приети причините или не, проблемът изчезва. Източникът на стресовото състояние става ясен, а когато нещо е известно на Егото, то не го счита за плашещо. Освен освобождаването от страх, физическа или психическа травма, чрез регресия човек може да възстанови и празни полета в паметта си. Преживяването на ФРМ води до осъзнаване, че имаме постоянен достъп до информация от когиталността… В момента, в който потърсим начини за усвояване на тази информация, разбираме, че тя е достъпна за всеки.
Разликата между информацията от сънища и ФРМ е в начина на получаване на информация и за какво е тя. Чрез сънищата получаваме съвети, препоръки, които пристигат под формата на символи и се отнасят за един бъдещ период. При регресия – виждаме в момента ТУК и СЕГА фактологическо проявление на паралелен свят – от миналото или от бъдещето (в нулевата точка няма пространство и време – всичко е в момента „сега“). Тази информация не е символна и е отговор на конкретен въпрос.

След редица експерименти (практически регресии и прогресии), достигнахме да извода, че подобни стъпки могат да се осъществят и по сравнително по-лесен и достъпен начин – като се тръгне от един голям обект към по-малък:

Пример:Въпрос, който участникът желае да реши, е Защо се страхувам от това да шофирам. 
Участникът затваря очи и си представя по идея на водещия поляна от рози… Водещият го насочва с въпроси:
– Виждаш ли пътека през розите… Тръгни по нея… Сега къде излезе?
– На поляна…
– Сам ли си? Има ли нещо покрай теб?
– Раница…
– Влез в раницата…. Какво виждаш.?
– Манерка за вода…
– Влез в нея
– Тъмно е…
– Някъде има шупла… Можеш ли да влезеш там?
– Да.
– Сега какво виждаш?
– Пространство… Звезди – необятно е…
– Смали се още. Сега къде си?..
– Виждам път. Движа се по него… (регресията е вече започнала)
– Как се казваш? На колко години си? В коя държава си?
– Казвам се Карл. В Германия съм, близо до Мюнхен – на магистралата. Пътувам за сватбата си. Закъснявам и там ме чакат. На 33 съм. нещо стана… Колата се обърна… Виждам бяла светлина… Под мен е разбитата кола. В пламъци. Някакви хора се суетят наоколо. Картината се размива…

Освен дългата процедура, съществува и "кратка версия" за навлизане в предишен живот/ паралелна реалност. В следното видео можете да видите регресия, водена по време на семинар "Когиталност – всичко, което Е!" 

Авторегресия: Същите стъпки, които се прилагат при ФРМ, могат да бъдат използвани и при индивидуално навлизане в Библиотеката (авторегресия или автопрогресия). Човек сам се насочва и води. След определен брой опити и тренировки, е възможно осъществяването на целия процес. Тогава сте едновременно участник и зрител. Така човек може да наблюдава и събития, които са интересни в исторически плн – например, кой е Исус и какво е правил преди познатите ни от библията времена. Кой е граф Сен Жермен и какви са възможностите му? и т.н…

Резултатите от ФРМ са впечатляващи. Страхове, необясними паники, или „вродени” нагласи, които притежава човек, изчезват. Това естествено, не става с един сеанс. Знанието се увеличава след продължителна работа. Но иначе, всеки участвал в подобно преживяване осъзнава, че смъртта е вид трансформация на енергията. Че „съществуването” е холограмно проявление на светлината с определена задача. Това води до прилив на енергия и развитие на творческия потенциал, защото страховете вече са изчезнали. Води до осъзнаването, че всичко е мисловност и Любовта към Всичко, което Е, е движещата сила във Вселената. А люботворенето (творенето с Любов) е смисъл на съществуването…

1 thought on “РЕГРЕСИЯ & ПРОГРЕСИЯ”

  1. Веселина

    Много благодаря за споделената информация, опита, методиката, знанията.
    Желая на всички ни успех!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *