притча

Притча: Всичко е в твоите ръце!

Притча означава кратък иносказателен (скрит смисъл) и нравоучителен разказ. Близка до баснята, притчата в кратък текст ни представя широка възможност за тълкуване и откриване на различни наши (скрити) черти. По тази причина притчите се срещат както в наропсихологията на почти всички народи по света, така и в религиите.

И до днес и за малки и за големи разказването на приказки и на притчи е един от най-добрите начини да си припомним духовните характеристики, смисъла на съществуването, енергийната същност … Притчата е като забравено послание от себе си към себе си, което можем да открием, разтълкуваме и откликнем!

Да си припомним днес една колкото позната, толкова и позабравена притча:

Преди много много години живял прочут мъдрец. Отдаден на вярата и познанието си на всичко,
което Е, той бил известен с това, че намирал отговор и най-трудните въпроси. Затова хората го
уважавали, вярвали му и често ходели при него за съвети. Заслепен от завист, заради отдадеността и знанията на своя учител, един от неговите млади ученици решил да злепостави мъдреца пред
всички…

Младежът тръгнал към близката ливада и решил да улови една пеперуда. Затворил я в шепите
си и със самодоволна усмивка тръгнал обратно към мъдреца. Попитал го пред събралото се множество:

– Учителю, вие имате отговор за всеки въпрос. Аз държа в ръцете си една пеперуда. Щом знаете всичко, моля кажете ми – жива или мъртва е тя?

Докато изричал думите, младежът се приготвил и за двата отговора на мъдреца. Ако учителят кажел, че пеперудата е мъртва, ученикът щял да я пусне да отлети; ако кажел, че е жива, младежът щял да я смачка и да докаже, че е мъртва…
В този момент, без дори да повдигне глава, кротко и смирено, с цялата си Любов, мъдрецът отвърнал:

– Синко, всичко е в твоите ръце…

притча

Видяхте ли принципа на полярностите и осмия принцип за стремежа към… (Хермес) в тази притча? Откривате ли и някои други от осемте принципа? Готови ли сте да приемате по същия начин (като мъдреца) тези полярности по еднакъв начин и да реагирате адекватно във всяка ситуация…? Какви си ситуациите, в които винаги държите нещата “в своите ръце” и има ли такива, които не зависят от вас?

Споделете в коментарите своя прочит на притчата…

2 мнения за “Притча: Всичко е в твоите ръце!”

  1. Славка Тодорова

    Понеже се опитвам да държа в ръцете си ситуации, независещи от моето решение, винаги ги виждам в отрицателната полярност. Стремежът ми към контрол и задоволяване на собствените желания често пъти ме обръща към негативните усещания и незадоволеност от резултатите. И понеже аз си създавам околната среда, която ме насочва дали желанията, които имам и реализацията им съвпадат, често пъти се разминавам с пожелано и реализирано.

  2. Нина Огнянова

    След поредното прочитане на притчата аз достигнах до извода, че дори когато нещата са в нашите ръце, има поне две положения. Дали понеже светът ни е дуален… не знам. Но винаги трябва да приемаме, че не сме сами, а стоим редом с Бог, който бди над всеки от нас, но и от него зависи изпълнението на нашите желания. А дали сме достатъчно добри също не можем да дадем точен отговор. Всичко е относително. Това се знае от векове. И както казвате по-горе, всеки мисли, че твори добро, но аз смятам, че всъщност потенциалната възможност да се стори добро живее във всеки от нас. А за да се осъществи това, човек трябва да развива у себе си доброто, за да го изяви към ближния. Да го обича такъв, какъвто е. Така както Бог ни обича в нашите разновидности. Но хората още не са се доближили достатъчно до Него, за да могат да го приложат. Казано е, че “за всеки има място под слънцето”. И е така. Важното е да се приемаме такива, каквито сме – както Бог ни приема. Но само Бог е съвършен.
    Нина
    7.04.2021

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top