Политика на поверителност

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

КОГИТАЛНОСТ се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на kogitalnost.com .

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „КОГИТАЛНОСТ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК202644437, ИН по ЗДДС: BG202644437, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк Стефан Караджа, бл. 143, тел. за контакт 089 4249 593 и електронна поща: kogitalnost@kogitalnost.com, което дружество е администратор на лични данни и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 426956.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни:

  • Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от КОГИТАЛНОСТ и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на kogitalnost.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  kogitalnost@kogitalnost.com.
  • Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на kogitalnost.com за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  kogitalnost@kogitalnost.com.
  • Други данни – освен посочената по-горе информация, КОГИТАЛНОСТ събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно КОГИТАЛНОСТ при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват КОГИТАЛНОСТза всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

КОГИТАЛНОСТ може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начин не се предоставят на трети лица. КОГИТАЛНОСТ не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

КОГИТАЛНОСТ може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

Shopping Cart
Scroll to Top