Осемте принципа на Живота: Хермес Трисмегист. Когиталност.

Хермес Трисмегист („трижди велик“) e наричан баща на окултната мъдрост, основател на астрологията и алхимията. Алхимията е не само превръщането на метали в злато и сребро, но и осъзнатото преминаване на ума от състояние в състояние, от вибрация във вибрация. Това довежда до промяна на формата и условията (околната среда) в заобикалящата действителност. Хермес нарича тази трансформация ментална трансмутация, а неговото учение е наричано херметизъм. Описано е в сборник (известен като КИБАЛИОН), където основните херметични принципи са предавани от учител на ученик. Когато Хермес напуска този свят (според преданията е живял 300 години), египтяните го обожествяват и го превръщат в един от своите богове.

Години по-късно и народът на Древна Гърция го приема за един от боговете си, наричайки го Хермес – Богът на Мъдростта. Египтяните му дават титлата Трисмегист, което означава Трижди Великият, Най-Великият, Великият Велик.

Менталната трансмутация означава изкуството на промяна и преобразуване на психичните състояния, форми и условия в други. Тъй като Светът е ментален по своята природа, Менталната Трансмутация представлява изкуството на промяна на условията на Света, наред с промяната на Материята, Силата и Ума. Менталната трансмутация наистина е магия. – Хермес, Кибалион

В „Кибалион“ се крие ключът към всички врати, тайните за живота, магията за преобразуването на света… И всичко това били тайни, които не било необходимо да се пазят, защото можели да бъдат разбрани от малцина. Тайната сама се пази, защото е достъпна само за този, който е готов и достоен за нея. Ако попадне в ръцете на човек, който е твърде далеч в духовното си развитие от Мъдростта, той просто няма да я разгадае, няма да я разбере и за него пак ще си остане тайна…

Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на разбирането. – Кибалион
Когато ушите на ученика са готови да чуят, тогава се появяват устните, които да ги напълнят с Мъдрост. – Кибалион

Херметизмът е оснопологащо учение. То не е обвързано с вяра в някакъв Бог, но присъства във всички религии и духовни учения. Знанията, които ни дава то, тепърва се откриват от най-новите изследвания на науката. В Херметизма има седем херметични принципа, в които се съдържат основните Истини за света, законите във Вселената, Мъдростта…

Принципите на Истината са Седем; този, който ги познава с разбиране, притежава Универсалния ключ, пред чието докосване всички Врати на Храма бързо се отварят. – Хермес, Кибалион

Седемте принципа на Хермес

1. Цялото е УМ, Светът е ментален.
2. Каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе.
3. Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.
4. Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят.
5. Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява.
6. Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона.
7. Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.

Осмият принцип – Законът, който не (б)е познат

8. Осмият принцип (Вселенският Закон) е принцип на когиталността: Стремежът към… каквото и да е, се проявява едновременно с неговата противоположност (на същото това каквото и да е и на същия този стремеж) и единствено фокусът (върху някоя от противоположностите) определя характера на резултата. Ако няма фокус, всичко остава възможно…

1 мнение за “Осемте принципа на Живота: Хермес Трисмегист. Когиталност.”

  1. Елена Богданова- Влайкова

    Гледах два филма на ChOKO ( поредица скритата реалност и заедно)на тема когиталност и осемте принципа, седем на Хермес и Осмият- обединяващ и обобщаващ.
    Много ми е интересно, но бих искала да разбера кой е този умен и приятен човек, събеседник в клипа и може би автор на тези текстове, които чета в Гугъл в момента и всеки път наричан само Иво.
    Иво чий, синът ми също е Иво и има милиони Ивовци по света.
    Аз не успях да разбера как се казва този човек.

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top