Изборът твори реалността – проявление или вакуумна флуктуация?

Идеята за махалото като пример за движение на енергията е израз на приемането на противоположностите и на условното преминаване от плюс към минус и от минус към плюс. Отклонението наляво и надясно се възприема като преживяване на противоположни състояния. Самото движение на енергията е с „форма“ на бутилка на Клайн и мястото на „вливане“ на …

Изборът твори реалността – проявление или вакуумна флуктуация? Read More »

Кампус Изцеление – от Цялото сме Ние

Следва актуална информация за кампус Изцеление. Кампусът бе създаден през последните две години, за да продължат семинарите, обученията и взаимодействието Когиталност по един по-различен, естествен и природен начин, далеч от сянката на града… Кампусът стъпка по стъпка досега ще откриете в статиите: Развитие и завършване на Кампуса – галерия снимки ноември 2022: Зала Тук ще …

Кампус Изцеление – от Цялото сме Ние Read More »

Обновление Когиталност. Взаимодействие. В-Заем-Действие.

Здравейте, Преди няколко месеца обявихме Обръщение към всички, които (не) търсят в посока Когиталност – като теория и най-вече като практика на ежедневието. В обръщението споменахме, че теория от и на Когиталността не е инструмент за далавера (лично облагодетелстване) в матрицата на Земята, а е глобално „средство“ за развиване и разгръщане на посоката навън като …

Обновление Когиталност. Взаимодействие. В-Заем-Действие. Read More »

Вяра, Съмнение и Проявление

Цялата информация, съдържаща се в Нищото, от покой преминава в движение и се разпределя в безкрайна Вселена като Всичко, което Е, следвайки 8-ми принцип на развитие (който съдържа всичките 7 принципа). Всъщност всеки елемент на проявление в тази Вселена като нещо, което Е, е в неразривна преливаща връзка с Нищото. Защото то, проявеното, е илюзорната …

Вяра, Съмнение и Проявление Read More »

Творене на реалността – част 2/2

Продължаваме с принципа и идеята на творене на реалността, която заопчнахме в част първа. Житейски примери и ситуации: Срещаме познат – в тази околна среда, която сме заформили, нашите познати сме самите ние, убедени в същата тази теза (тезата е глобална за избраното ограничение). Докато разговаряме, познатият споделя как е „смачкан“ от самата матрица, защото… …

Творене на реалността – част 2/2 Read More »

Творене на реалността – част 1/2

Връзката „Нищо – Граница – Проявление (с неговите две противоположности)“ се явява съществена част от стремежа на енерго-информационния потенциал да преживее незнание, а на ограничението (граница и информационно съдържание, което е преживяно като опитност) – да изследва взаимодействията си с отраженията, които твори като околна среда. В резултат самото проявление осъществява една единствена вероятност – …

Творене на реалността – част 1/2 Read More »

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 2/2

Статията е продължение на Част 1, която ще откриете ТУК. Локален аспект:По този начин проявлението (индивидуално ограничено) миг назад „регистрира“ околна среда и взаимодействия, които е реализирало. Привнасяйки своите честоти към този „отминал“ краткотраен миг, то регистрира същата тази реалност във взаимодействие (интерференция) с индивидуалните си филтри и избори. Това събиране на честотите се явява …

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 2/2 Read More »

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 1/2

Всяко проявление предизвиква своите реализации единствено и само чрез собствените избори, които прави. Така всяко проявление създава собствени версии от отражения, които са следствие и резултат от действията му в тази среда от отражения. В диапазона на ограничението, в който се намира, никое проявление не предизвиква и не причинява следствия и резултати у което и …

Преживяване. Реалност и Действителност. – част 1/2 Read More »

Нищото не е в покой. Смърт няма.

Като следствие от парадокса на близнаците стигаме до извода, че ако една точка е в пълен покой, за нея времето тече с безкрайна скорост и тя притежава целия енерго-информационен потенциал. Също така, нейният размер е нулев заради огромната гравитационна енергия. Всяко движение, трептене, с каквато и да е скорост, променя времето – то вече не …

Нищото не е в покой. Смърт няма. Read More »