Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори.

Липсата на обективно съществуваща физическа реалност ни изправя пред въпроса какво е материя. И щом достигаме до извода, че материята е енергия, ограничена от енергия (поле), то тогава е естествен и последващият въпрос – какво в същността си представлява енергията? Според официалната дефиниция (от старогръцки ἐνέργεια – активност, работа, сила в действие) тя е скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа.

Енергията е величина, която може да бъде приписана на всяка частица, предмет или система. Но ако „материята“ или „обективната реалност“ са също енергия, то изпадаме в омагьосания кръг на “логичния извод“, че енергията е промяна на… самата себе си. В същото време немският физик Херман фон Хелмхолц е установил, че всички форми на енергия са еквивалентни и се превръщат една в друга. При всички тези “трансформации” самата тя остава непроменена… Енергията не може да бъде създавана или унищожавана принцип, известен като Закон за запазване на енергията. Така излиза, че Енергията е всичко и Всичко е енергия.

Но какво все пак е енергия?

За да отговорим на този въпрос, ще се базираме на експеримента на група японски физици (Масаки Сано и екип, Токийски университет). Те за първи път през 2010 г. успяват да превърнат информация в енергия. Изследването е базирано на теоретичните изчисления на Лео Сцилард (1929г.) и е публикувано в списание „Нейчър“. Доказано по време на експеримента става преминаване на информацията в енергия и обратно. Изследователите успяват да увеличат потенциалната енергия на молекулите само чрез информацията за тяхното движение и без да прилагат допълнителна енергия. При това те достигат до коефициента на трансформиране на информацията в енергия:

1 bit (бит информация) = 3.10 -21 J (Джаул енергия).

Това означава, че ако всичко е енергия, то е и информация, т.е. всичко съществуващо е информационен потенциал. При промяна на този потенциал под каквато и да е форма (подаване на информация, повишаване или намаляване на температура, усилване или отслабване на електромагнитни полета), въз основа на теоремата на Бел (всички частици съществуват в мигновена връзка помежду си) се променят и всички свързани с него частици. Така като цяло системата остава балансирана, уравновесена.

Мигновената свързаност на частиците означава, че и всички промени в тази система се балансират мигновено. Достига се до извода, че цялата система, всичко съществуващо, е едно неразривно свързано цяло, което е само информация. А информацията представлява налично (не)използваемо знание, което е свързано със свойството да се поражда многообразие от състояния, които да се предават при взаимодействие. При липса на обективна физическа реалност и материални обекти, информацията представлява знание единствено и само като потенциал. Това е знание без взаимодействие и състояния – просто потенциал… или иначе казано – Нищо…

Статията е вдъхновена от книгите на енциклопедия Когиталност и задълбоченото приложение в Онлайн Академия Когиталност. Прочитането на текста 9 пъти води до неговото осъзнаване, усвояване и предизвикателство към приложение!

2 мнения за “Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори.”

  1. Detelina Georgieva

    Упадъкът на душевните способности доказва, че душата е подчинена на законите на тялото, тя се ражда, расте, умира… няма съмнение, че паметта се губи, че духът, храбростта изчезват, макар че човек продължава да съществува

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top