Mандали, медитация, цветове, мелодията на ДНК

Всеки звук или вибрация е енергия и има въздействие върху Всичко, което Е. Молитва или медитация, мелодия или ритъм, светлина или цветове. Дори всяка поредица от числа, всеки код може да се изрази чрез вибрация, тоест да се превърне в музика. Музиката на числото пи може видите на следващия клип.

Нашето ухо разпознава 1378 различни звукови вибрации – тонове в различни диапазони, като извън диапазона на нашия слух има ще милиони такива. Но дори и най-малките промени в тяхната честота въздействат  върху състоянието на вътрешните ни органи. Пьотр Гаряев доказа, че промяната на честотите води до промяна и на формата на проявлението на даден организъм, което автоматично свързва вибрациите на енергията с ДНК. На американката Сюзън Александър и хрумва да запише  изходящите от човека излъчвания. Прилагайки математика и физика, тя се опитала да ги озвучи. Оказало се, нашето тяло е буквално натъпкано с различни вибрации: пулс, ендокринни цикли и др. И ако всички тези вибрации съществуват,  могат ли също така  и да се чуят?

За съдействие Сюзън се обърнала  към биолога от Университета на Калифорния  Дейвид Даймър с въпроса: може ли да звучи ДНК? Даймър  измерил колебанията на ДНК с инфрачервен спектрометър, а след това преобразувал невидимите  вибрации в звуковия спектър – и получил музика. Как звучи истинско ДНК, записано от д-р Дейвид Даймър може да се чуе тук

http://www.cdbaby.com/cd/drdaviddeamer

Наскоро откриха как светлината и цветовете могат да звучат.  По този начин се установи, че картини или цветни композиции могат да въздействат и по този начин и да лекуват.  На този принцип са мандалите.

Мандала ( от санскрит मण्डल – "същина" + "съдържа", също се превежда като "кръг-обиколка" или "завършване", отговарящо на тибетския термин дкил кхор и двете означават концентрична диаграма, която има духовно или ритуално значение. Първоначално, термина се появява в Риг Веда, и след това се появява в различни индийски религии, особено в Будизма. Завършеният кръг-обиколка е символ и на безкрайността (уроборос). Платон е вярвал, че душата има кръгла форма. Карл Юнг казва за кръга, че е най-мощният религиозен символ. Животът е безкраен цикъл от раждане, смърт и прераждане…  Кръгът е алфата и омегата, началото и краят, обединени в безкрайното.

Мандалата символизира кръга на живота и много повече. Не е задължително обаче мандалите видимо да имат кръгла форма, но кръгът явно или скрито винаги присъства в тях. По традиция те са симетрични и имат център. В тях са вградени елементи от свещената геометрия. Именно те превръщат мандалите в модели или матрици на всичко във вселената. Тя представлява космическа диаграма на духовната реалност. Тя е самата вселена – макрокосмоса и микрокосмоса, обединени в едно. Ако знаем как да гледаме света вън и вътре в нас, ще видим невероятното разнообразно присъствие на мандалите в природата. Самата вселена и всичко в нея имат структурата на мандала –  галактиките, мъглявините, слънчевите системи, планетите… С форма на мандали са клетките на тялото, снежинките, цветята, резена портокал и пр. Всичко в природата е циклично и има своите начало, край и ново начало… безконечно, ритмично… Без значение дали осъзнаваме или не, мандалите тихо съпътстват всеки един аспект живота ни.

От хиляди години мандалите се използват като инструмент за трансформация. Тъй като са познати на хората по цялата земя под една или друга форма, те присъстват в колективното несъзнание на човечеството. Те говорят директно на душата, която дълбоко в себе си разбира символиката им. С такова предназначение много ясно ги виждаме в индийската и тибетската религия.  За тибетските монаси, напр., съграждането на пясъчна мандала има смисъла на многоизмерните сфери на духовното съзнание и състоянието на просветеност.

Мандалите символизират хармонията, единството, цялото и лечебните процеси в природата. Могат да се поставят в свещено пространство като енергиен щит, предпазващ  негативни влияния. Създаването на собствена мандала е само по себе си лечебен процес, помагащ за центрирането на тялото  и  ума. Така навлизаме навътре в себе си и постепенно събуждаме сетивата си и древното знание на душата, което е заложено във всеки един от нас.

Работата с мандали като техника за медитация

Известни са множество техники, които ни въвеждат в медитативно състояние. Резултатите от практикуване на медитация на чисто биологично ниво са много показателни за полезността й: засилва се имунната система, намалява се стреса, преодоляват се депресивни състояния, значително се намалят болките в тялото, понижава се кръвното налягане, стимулира се производството на мелатонин, хормона, който се счита, че намалява стареенето на клетките и подпомага спокойния сън.

Работата с мандали (чрез рисуване и оцветяване) е такава техника за навлизане в състоянието на медитация и общуване със себе си. Това е творчески акт, който се възприема като свещен. Днес музеите са пълни с разкошно разработени от специално обучени в миналото за това хора мандали, идващи от различни времена. Но в съвременния контекст на работа с мандалите, тази практика е достъпна и възможна за всеки – всеки може да се твори мандали, да рисува картините на душата си, стига да го пожелае. Работата с мандали  не изисква никаква предварителна подготовка, а същевременно може да бъде изключително освежаваща и плодотворна. Тя позволява на човек да изрази творческата си страна, която повечето хора пренебрегват в ежедневието си. Личната мандала, представлява микрокосмоса, вътрешната вселена на човека, който я създава. Това е артистичен опит да се съберат разпилените аспекти на човешката същност, да се събуди интуицията и да се открие проблема или пък фокуса, върху който човек трябва да работи, ако иска да се промени или осъществи определена цел. Може да се преживее вътрешен катарзис, последван от дълбоко спокойствие и чувство за добруване.

Като универсален инструменти за навлизане в психиката мандалите се използват, за да активират лечени и други позитивни състояния на нашето същество. Едно от обясненията защо това е така идва от самия дизайн на мандалата – тя е кръг – матрица с център – точка, от който излизат всички възможни неща. От този свещен център избликват безкрайни и неограничени възможности. Затова образите, които човек ще постави в центъра на мандалата, обикновено символизират нещо, което в момента е от огромно значение в живота му. Всъщност всички образи, които човек рисува в мандалата, излизат дълбоко от неговата психика. Това са първични архетипи – същите, които е рисувал пещерният човек; които намираме в храмовете или в следите от древните цивилизации. Работещият с мандалите ще преминава през различни състояния, които посредством изразяването им в цветовете и формите ще може да съзерцава, да научава все повече и повече за себе си и постепенно да се трансформира.

Освен да сътворява реално с художествени материали, мандалата може и да е виртуално-ментална. Различни важни образи, елементи, преживявания, хора, събития, проблеми могат да се поставят в кръга в съзнанието и по собствена воля могат мислено да се моделират вътре във мандалата. Ако практиката на работа с мандали стане постоянна, човек осъзнава въздействието им. Започва да овладява и трансформира напрежението от стресови ситуации. Значително подобрява фокуса и концентрацията си. Става по-целеустремен. Подобрява се качеството на мисленето си и ценностната си система. Все по-често се вслушва в гласа на интуицията си. Култивира чувство на естествена радост, доволство и спокойствие.  Развива сръчност, прецизност и естетически усет за форма, цвят, баланс и красота.

Някои принципи при работа с мандалите:

  • Няма правилен или грешен начин за оцветяване, няма задължителни правила
  • Може да рисуваме и оцветяваме, където и както си искаме
  • Работим със собствено темпо
  • Създаваме уникална лична мандала – малко бижу, произведение на изкуството
  • Събуждаме спонтанността си – детето в нас
  • Събуждаме креативността си – твореца в нас
  • Приемаме работата като игра, за да не изпуснем да се радваме на всеки един момент.

Медитация

Медитацията (лат. meditatio) е практика за тренировка ума, като се предизвиква режим на вибрация, синхронизиращ честотите на физическо, емоционално, умствено и духовно равнище. Медитацията се практикува на изток повече от 5 000 години, а в последно време става популярна в Европа и на Запад. Различните медитативни практики и дисциплини обхващат широк спектър на упражняване и изпитване на умствена релаксация, покой на ума и концентрация. Те могат да се съпровождат от допълнителни физически упражнения като хатха йога и чигун, които са и вид спорт. Като резултат е възможно да се получат психични видения, може да се осъзнават минали животи, както и да осъществяват далечни пътувания в други светове и измерения. Медитацията съдържа технически упражнения, насочени към развиването на състрадание, любов, търпение, щедрост, прошка и устойчива еднопосочна концентрация без усилие.

медитация за хармонизиране и сливане с когиталността

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top