царичина

Връзка с информацията. Неутриниите от Царичина.

За “феномена” Царичина се е говорило и писало много. Извънземни, контакт, направление и посока за глобалното развитие на човечеството са само част от описанията, които илюстрират мистерията Царичина.

В тази статия ще си припомним информацията, която дойде чрез Когиталността. Както вече знаете, Когиталност дава обяснение както на т.нар. “паранормални явления”, така и възможностите, които всеки от нас притежава за свързаност и общуване със света на енергията…

***

Познат (участник в семинарите Когиталност), който бе ходил до Царичина, ми се обади и каза, че изведнъж прописал някакви йероглифи. Привиждали му се картини и усещал, че е нужно да ги напише и нарисува. Видях написаното и му казах, че според мен това е писание на съществата от Царичина – тяхната история най-напред и посланието, което имат към нас – хората… Разбрах за изчезналите тетрадки на Ели Логинова и си помислих – знанието не може да изчезне! Създадени от мисловност, ние винаги сме имали връзката с нея. Стилът учудващо наподобяваше този на Теорията на Когиталността. Посланията от Царичина потвърждаваха, че всичко, което идва като информация, е връзка с когиталността! (Самата Теория е информация оттам!) Пожелах да получа превод на йероглифите. Обясних на моя познат как да пита за това, но отговор все още нямаше…

Извадка от скайп:
ivomir: Питаш ли за превод?
познат: Да, но отговорът е, че твърде много бързам. Сега не било все още времето за това. Хората не били готови за това. А мисля, че е необходимо да завърша текстовете и тогава ще има превод. Може би ще е нужно да отида още веднъж на Царичина…
ivomir: Добре, пак питай. Кажи, че римови пита….
познат: Каквооо?
ivomir: Кажи, че римови пита за превод.
познат: Какво е римови?
ivomir: Кажи им така. Те знаят кой е… И ще почнат да превеждат.
познат: Добре. Ще питам. Айде, отивам да пиша. (Малко след това…:) Има ли нещо, наречено мегатронна честота? Погледни това и ми кажи какво мислиш.
ivomir: Супер! Значи могат да превеждат…

В прикачения документ бе следният текст:

Тройната спирала е само началото на новата човешка еволюция. Хромозомите ще се увеличат с много повече кадри, отколкото са били. Всичко е в човешкия ген и в това как ще се овладеят нискочестотните вибрации на клетката. Това, което човешкия вид все още не знае, е, че той е отговорен за получаването на тази ниска вибрация в клетките. И само това предпазва човешкия вид от гибел. В тези формули се разкриват тайните на ниската честотна вибрация. Тази, без която от една страна на тази планета не е възможно функциониране. От друга – формулата се предава на нашите поколения за формиране на тройна спирала ДНК и премахване на защитите с по-ниска честота.

С идването ни тук тази честота намаля действително много и затова измислихме тази формула. Всичко е свързано и е необходимо да се използва стриктно и последователно – стъпка по стъпка. Нашият свят беше обречен, заради нашата собствена глупост и игра с тази нискочестотна вибрация, отговорна за почти всичко живо във вселената.

Формулата за тройния ъгъл и намиране на духа:

Симбиозата вече е възможна и е налична и сега – тук, на Земята. От нея зависи еволюцията на човешкия вид. Трансперсоналната честота на клетката се предава чрез ДНК в космоса. Тази честота е отговорна и пренася мислите. Всичко е като антена за свързване с глобалната мисловност, която не премахва съзнанието на клетката. С трансперсоналната честота е възможно управлението на гравитацията и на човешкия начин на мислене и поведение, тоест на решетките. Това е ключът, който все още липсва от пъзела на нашите наследници – хората. Преобразуването и настройката за хармонизация става с насочване на ума, умствения потенциал и паметта на клетките в определена посока (намерение – бел. автора), комбинирано с това, което вие наричате вяра. В тази симбиоза участват всички честоти.

Мегатронната честота все още не е открита, защото не може да бъде измерена със съществуващите уреди.

Тя е честотата на мисловността – с нея работят медиуми или индивиди, развили способността си за търсене и творчество. Мегатронната честота е лесна за управление, но е трудно да се усети от човек с ограничаващи решетки. Това е първата стъпка от формулата за регулиране на нискочестотния потенциал на човешката клетка. Възходът е възможен и ще бъде оттук нататък.
Необходимо е да знаете два от аспектите на мегатронната честота. От една страна тя има вълнова функция, свързана с вибрацията на клетките. От друга – тя притежава и чисто невидима функция на пречупване по ъгъла на тройната молекула. Най-важното е, че тази честота се управлява чрез интуитивните способности на индивида. Управлението и формулата за достигането до това управление са комплексна величина. Свикнали сте с представата за ДНК като двойна спирала. Между двойките бази нуклеотиди (връзките в двойната спирала) има пространство, което вибрира на точно тази мегатронна честота. В светлинен аспект тя се намира между петата и шестата честотни позиции и е връзка на нуклеутронните образувания от светлина (така наречените от вас фотони). Затова мегатронната честота е много чувствителна и трудно доловима.

Нуклеутронните връзки са важни за еволюцията на ДНК.

Те се управляват чрез епифизната жлеза. При откриване и включване (високочестотна синхронизация) на мегатронната честота ще се премине еволюционно към тройна спирала ДНК. Две светлинни бази плюс седем звукови бази плюс тринадесет честотни бази са основните параметри в ДНК. Има много базисни връзки, които служат за намаляване на петата честота от по-горе споменатата. Ниската вибрация на клетката се контролира при добре завършен процес на симбиозата. Самата симбиоза (приобщаване или синхронизация – бел. автора) вече е заложена и ще обясним какво представлява самата тя. ДНК е структурирана от фотонна, чиста кохерентна светлина с честота близо до тази на любовта. Само чрез истинската любов може да стане тази трансформация.

Базите, които описахме по-горе, е необходимо прецизно да се използват в синхрон и комбинация. Симбиозата е свързана с увеличаването на нуклеутронните връзки в ДНК. Двете светлинни бази се събират с четири нуклеотидни връзки. След това следващите седем звукови бази се събират с още шест нуклеотидни връзки, най-накрая се получава симбиоза, която наричаме симбиоза на нискочестотната вибрация на клетката. Базите се свързват с нуклеутронните връзки за получаване на симбиозата на клетката, но това е само първата стъпка.

След още два дни:

За да се настрои мегатронната честота, е необходимо да се изпадне в състояние на безусловна любов. Тогава защитата на полето, което вие наричате Его, се смалява и изтънява. Чрез симбиозата и управлението на мегатронната честота се запаметява информация в клетката как тя е необходимо да се държи спрямо околна среда и всичко, което я заобикаля. Кодирането в клетката на тази честота за постоянно ще даде съвсем друга перспектива и няма да позволи на повечето защити да се върнат и да ви затворят в емоциите на страха (и всички останали нискочестотни вибрации). Тройната спирала ДНК е само част от следствието, което се получава като резултат.
Римови знае останалата част и какво да направи…

Знаех ли…? Днес отговарям – ДА! 
Отговорът е… Теория от Когиталността!

Статията е вдъхновена от:

 

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top