Когиталност

ментална тренировка

Нищо. Фибоначи. Телепортация.

В предишната част разгледахме основната идея за Нищото, числата на Фибоначи, основните фактори на съществуване и значимостта на гравитацията. В тази статия ще продължим развитието на темата, като изследваме вибрационната природа на материята. Самото пространство-време е вибрационна структура. Движението са явява следствие на честотата. За да има „движение“, е необходима да се промени променливата на […]

Нищо. Фибоначи. Телепортация. Read More »

Нищо. Фибоначи. Гравитация.

Този, който прочете тези думи 9 пъти, ще разбере написаното в тях. Този, който осмисли разбраното, ще е винаги щастлив. Този, който прилага с отдаденост осмисленото, открива смисъла в съществуването на Всичко, което Е, и се превръща в жива вечност, съизмерима с времето! Представете си точка (частица) в пространството, която е единствено съществуващо нещо в

Нищо. Фибоначи. Гравитация. Read More »

Отговорите в главата – от Източника или от егото? (част 2)

Да продължим изследването на онези интересни отговори в главата, като изследваме разликата, която вече разгледахме в първата част на статията. Може да се определи разликата между различните (двата вида) отговори, като се проследи състоянието на енергията. Докато наблюдаваме и изследваме енергията, задаваме въпроса има ли замесен някакъв страх, свързан с отговора – дали отговорът предполага

Отговорите в главата – от Източника или от егото? (част 2) Read More »

Отговорите в главата – от Източника или от егото?

Съмнението се проявява едновременно със своята противоположност – отговора. Ако имам въпрос и го задавам към „висшия си разум“ (към Източника, който съм), как мога да зная дали отговорът, който получавам, не произлиза от моето его (Аз-Съм)? Отговорът е в това дали въпросът (а съответно и отговорът) се основава на контрол или на свобода. Когато

Отговорите в главата – от Източника или от егото? Read More »

Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори.

Липсата на обективно съществуваща физическа реалност ни изправя пред въпроса какво е материя. И щом достигаме до извода, че материята е енергия, ограничена от енергия (поле), то тогава е естествен и последващият въпрос – какво в същността си представлява енергията? Според официалната дефиниция (от старогръцки ἐνέργεια – активност, работа, сила в действие) тя е скаларна

Що е Материя, що е Енергия? Парадокси и отговори. Read More »

Светлината се ражда от Светлина. Енергия и Материя.

Всяко проявление е холограма (взаимодействие на светлина, честоти) и във всяка нейна част се съдържа информация за цялото, както и обратното – цялото се съдържа във всеки детайл (част) от нея. Така може да се направи извод, че принципите на Вселената и на клетката са едни и същи, тъй като и двете са проявления. Земята

Светлината се ражда от Светлина. Енергия и Материя. Read More »

АПР парадокс – парадокс на реалността

Достигането до този парадокс е следствие от желанието на учените (Айнщайн-Подолски-Розен – АПР) да докажат електромагнитното поле като самодостатъчен носител. Първоначалната аргументация за тази самодостатъчност се основава на две позиции: 1). всичко е елемент на физическа реалност – това означава отхвърляне на нематериалността – етера, ефира (Нищото), като в същото време се възприема и класифицира

АПР парадокс – парадокс на реалността Read More »

Парадокс на лъжеца. Полярности.

Илюзорно разделените полярности на единното проявление винаги се стремят към това да се слеят. Този принцип е валиден за абсолютно Всичко, което Е! Дори „отделените“ проявления биха се привличали на същия принцип, защото всичко е едно Цяло. Така условните разделяния на противоположности от една страна се оказват истина, но от друга… лъжа, защото това е

Парадокс на лъжеца. Полярности. Read More »

Нищото не е в покой. Смърт няма.

Като следствие от парадокса на близнаците стигаме до извода, че ако една точка е в пълен покой, за нея времето тече с безкрайна скорост. Тя притежава целия енерго-информационен потенциал. Също така, нейният размер е нулев заради огромната гравитационна енергия. Всяко движение, трептене, с каквато и да е скорост, променя времето. Така то вече не е

Нищото не е в покой. Смърт няма. Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top