хармония

Всяка реалност е уникална и неповторима… вероятност! – част 2

Да задълбочим изследването, което започнахме в първата част на статията за същността на уравненията и тяхната индивидуална реалност, като помислим върху следното: Границата на полето, затворено в плуваща сфера, се явява поле на защитата – индивидуалното поле на всяко проявление. Функцията, уравнението на всеки индивидуален честотен диапазон, влиза във взаимодействие, с който и да е […]

Всяка реалност е уникална и неповторима… вероятност! – част 2 Read More »